Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De Kransen shop hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Daarom vinden wij het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken.

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.(b.v Postnl)

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door De Kransen shop verwerkt ten behoeve van alles rondom uw bestelling. Daarom vragen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Factuur- en afleveradres
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Verstrekking aan derden.
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn.
Factuur, betaal en bestelgegevens in onze administratie worden verwijderd na 7 jaar. Deze bewaartermijn is verplicht door de Belastingdienst.

Vragen.
Voor vragen over Wbp of het verwijderen van uw inloggegevens kunt u contact opnemen via het contact formulier.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Kransen shop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

0

Je winkelwagen